Firma powstała w 1964 roku jako Zakład Usług Technicznych Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Inwalidów
w Lublinie (później jako Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów), celem świadczenia wszelkich usług technicznych Spółdzielniom Inwalidów Regionu. W roku 1990 po likwidacji Związku, ZUT został przekształcony w samodzielną Spółdzielnię Inwalidów.
Obecnie, już jako prywatna firma pod nazwę Techzut sp. z o.o.